שירים:

1.   שלום עליכם

2.   קה ריבון

3.   מה ידידות

4.   ושמרו

5.   יום זה לישראל

6.   ברוך קל עליון

7.   ידיד נפש

8.   שבת היום

9.   אתה אחד

10. שבת המלכה6. ברוך קל עליון

8. שבת היום

9. אתה אחד

10. שבת המלכה

"שבת המלכה" - אלבום 1

לחן והפקה: מרטין מאיר וידרקר

עיבוד, ניהול מוסיקלי, תזמור וניצוח: מנחם בריסטובסקי

החזן-זמר: יעקב רוזנפלד

מקהלת קהל חסידים

1. שלום עליכם

2. קה ריבון

3.  מה ידידות

4. ושמרו

5. יום זה לישראל

קה ריבוןMartin Widerker
00:00 / 04:17
MARTIN WIDERKER