שירים:

1.   כי אשמרה שבת

2.   מנוחה ושמחה

3.   צור משלו

4.   יום שבתון

5.   דרור יקרא

6.   ישמחו במלכותך

7.   יודוך רעיוני

8.   רצה והחליצינו

9.   ובנחה

10. המבדיל1. כי אשמרה שבת

2. מנוחה ושמחה

3. צור משלו

4. יום שבתון

5.  דרור יקרא

"שבת המלכה" - אלבום 2

לחן והפקה: מרטין מאיר וידרקר

עיבוד, ניהול מוסיקלי, תזמור וניצוח: מנחם בריסטובסקי

חזנים: יעקב רוזנפלד ואברימי רוט

מקהלת קהל חסידים

6. ישמחו במלכותך

7. יודוך רעיוני

8. רצה והחליצינו

9. ובנחה

10. המבדיל

MARTIN WIDERKER