שירים:

1.   יג': עד אנה

2.   כג': ה' רועי (פסטורל)

3.   כג': ה' רועי (בולרו)

4.   לג': רננו צדיקים

5.   מג': שפטני

6.   מז': כל העמים

7.   נד': בבוא הזיפים

8.   צה': לכו נרננה

9.   קיג': הללו עבדי ה'

10. קכו': כחולמים

11. קלו': כי לעולם חסדו

12. קלז': על נהרות

13. קמה': תהלה לדוד

14. קלז': גרסה אנגליתשיר המעלות

אלבום - "מזמורי תהילים של דוד המלך"

לחן: מרטין מאיר וידרקר

שירה ועיבודים מוסיקליים: בועז דוידוף

על נהרות בבל

MARTIN WIDERKER